home | schilderijen | tekeningen | Urban Sketching | gedichten | grafisch ontwerpen | biografie | expo’s | links | contact

Conclusie

...in de morgen

als het ochtend wordt

als er schot komt (de klok luidt)

pal daarvoor (pál dáarvoor)

als het klikt

als het tijd wordt
dat er schot komt in het dagen

(niet om aan te horen)

 

© Jur Oskamp